Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Aktualności
 
2017-01-10
Dofinansowanie dla projektu partnerskiego

Projekt pn. „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź”
 
uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 974 274,22 zł natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 675 290,85 zł. Celem głównym projektu jest poprawa bazy rekreacyjno – turystycznej gmin uczestniczących w projekcie poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie obszaru przy zbiornikach wodnych.
 
W Gminie Horodło w ramach przedmiotowego projektu zostanie wykonana rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Kopyłów, na terenie po byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 

Krzysztof Ostapiuk

Urząd Gminy w Horodle, Jurydyka 1, 22-523 Horodło, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie
tel.: (084) 65 15 447, fax: (084) 65 15 443, email: ug@horodlo.pl, http://www.horodlo.pl
NIP: 919-11-51-015, Regon: 000 54 33 80
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI