Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Aktualności
 
2017-05-17
90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach

 

Jubileusz 90-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w  Liskach

W dzień Świętego Floriana, patrona strażaków 04 maja 2017 roku odbyła się uroczystość związana z obchodami Jubileuszu 90-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w  Liskach.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się przemarszem strażaków i pocztów sztandarowych do kościoła na uroczystą mszę świętą. Mszę św. koncelebrował

ks. Piotr Ciećkiewicz – Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Hrubieszowskiego oraz ks. Henryk Misa – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Horodle.

Pododdziałem strażaków dowodził druh Piotr Szymusiak - Komendant Gminny OSP.

Otwarcie uroczystości dokonał Wójt Gminy Horodło - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle druh Krzysztof Bożek - serdecznie witając wszystkich przybyłych.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

Ksiądz Piotr Ciećkiewicz – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w  Dubience i jednocześnie Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Hrubieszowskiego;

Ksiądz Kanonik Henryk Krukowski Proboszcz - Senior  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jacka i Matki Bożej Różańcowej w Horodle;

Ksiądz Henryk Misa - Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jacka i Matki Bożej Różańcowej w Horodle;

Pan Leszek Czerwonka - Wicestarosta Hrubieszowski;

Pan kapitan Piotr Gronowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie;

Pani Violetta Majchrzak – przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce;

Pan sierżant sztabowy Grzegorz Piekaruk - przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Horodle;

 Pan Paweł Kłosiński - Przewodniczący Rady Gminy Horodło;

Pan Grzegorz Jeżyna – Sekretarz Gminy Horodło;

Pan Paweł Augustynek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle;

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle;

Poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Horodło.

Druh Mateusz Ciężczak odczytał rys historyczny jednostki OSP Liski.

Następnie przystąpiono do wręczenia medali i odznak.


Wręczono medale i  odznaczenia pożarnicze:

Z okazji Jubileuszu 90-lecia OSP Liski - Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie nadano  złote i srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa".  Wręczenia medali dokonał  Druh Krzysztof Bożek – Wójt Gminy Horodło oraz kpt Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie

Złoty Medal  „Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał:

  1. Druh Marek Wołoszyn

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:

  1. Druh  Ireneusz Koza
  2. Druh  Stefan Zając
  3. Druh  Mariusz Mazurek
  4. Druh  Daniel Ostrowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Hrubieszowie nadano odznaki „Wzorowy Strażak". Wręczenia odznaczeń dokonali Druh Krzysztof Bożek – Wójt Gminy Horodło oraz kpt Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie

Odznaki otrzymali następujący druhowie:

  1. Druh Mateusz Ciężczak
  2. Druh Krystian Koza

Po uhonorowaniu strażaków medalami i odznaczeniami odbyło się wystąpienie okolicznościowe gości zaproszonych.

Pan Krzysztof Bożek - Wójt Gminy Horodło - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle w swoim wystąpieniu podziękował  strażakom za ich społeczna pracę, za aktywną i oddaną służbę na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia lokalnej społeczności. Podziękowania skierowane do strażaków za wierność polskiej tradycji i wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi za zaangażowanie i podtrzymywanie dewizy strażackiej - "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek", za 90 lat służby wręczając statuetkę Św. Floriana. Podziękował, również Paniom z Koła Gospodyń Wiejski z Lisek za zaangażowanie, społeczną pracę i pomoc w rozwiązywaniu spraw ruchu strażackiego jednostki i lokalnego społeczeństwa. 

Statuetki i listy gratulacyjne Jubilatka, również otrzymała od Starosty Hrubieszowskiego, Komendanta Powiatowego PSP oraz Nadleśnictwa Strzelce.  

 

Wystąpienie Prezesa Zarządu OSP Liski.

Druh Mateusz Ciężczak w imieniu Prezesa OSP Liski i całej jednostki podziękował władzom pożarniczym za odznaczenia i medale. Podziękowania skierowane zostały, również do instytucji organów władzy, jednostek OSP oraz szczególne podziękowania skierował do władz Gminy, Zarządu Oddziału Gminnego OSP i społeczności za wsparcie idei organizacji uroczystości 90-lecia działalności statutowej OSP Liski. Podziękował za listy gratulacyjne, prezenty oraz statuetki Świętego Floriana. Wraził w imieniu własnym i całej jednostki za otrzymane wyróżnienia dalszą działalność społeczną, podejmowanie trudu w realizację i  poprawę zadań ochrony przeciwpożarowej.

Po części oficjalnej i odprowadzeniu pododdziału strażackiego uroczyście posadzono drzewko dębu ufundowane przez Nadleśnictwo Strzelce z okazji 90 – lecia powstania jednostki OSP Liski. 

Krzysztof Ostapiuk

Galeria 

 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 

Urząd Gminy w Horodle, Jurydyka 1, 22-523 Horodło, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie
tel.: (084) 65 15 447, fax: (084) 65 15 443, email: ug@horodlo.pl, http://www.horodlo.pl
NIP: 919-11-51-015, Regon: 000 54 33 80
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI