Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Aktualności
 
2017-07-03
Obwieszczenie Starosty Hrubieszowskiego

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębów ewidencyjnych 0072 Liski, 0073 Kopyłów, 0075 Matcze, 0076 Cegielnia, 0077 Bereżnica, 0078 Horodło, 0079 Janki Horodelskie, 0080 Poraj, 0095 Hrebenne, 0096 Strzyżów, 0097 Rogalin, 0098 Strzyżów Cukrownia, jednostki ewidencyjnej Horodło, dla których Starosta Hrubieszowski zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Wyłożenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle, przy ul. Hrubieszowskiej 1 w dniach 31 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. (w dniach pracy GOK) w godzinach 800-1500.

Wyłożeniu podlegać będzie projekt ustalenia klasyfikacji zawierający mapę klasyfikacji i protokół.

Zainteresowane Strony mogą, w podanym terminie, zapoznać się z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i stosownie do  § 10 ust. 1 rozporządzenia zgłosić zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie Stron aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Po upływie terminu wyłożenia wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.

Krzysztof Ostapiuk

Urząd Gminy w Horodle, Jurydyka 1, 22-523 Horodło, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie
tel.: (084) 65 15 447, fax: (084) 65 15 443, email: ug@horodlo.pl, http://www.horodlo.pl
NIP: 919-11-51-015, Regon: 000 54 33 80
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI