Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Pliki do pobrania

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OSOBOM FIZYCZNYM  NA USUWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzew

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POBIERZ (Obowiązująca od 09-07-2016r.)

 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zmiana Studium Kierunków i Zagospodarowania

 

 

Wstępny wniosek dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest

Wniosek

 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wzór wniosku CEIDG-1

Instrukcja wypełniania CEIDG-1

 

Druki podatkowe:

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
3) Wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,
4) Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do
uchwały,
5) Wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,
6) Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący określa załącznik nr 6 do uchwały,
7) Wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,
8) Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do
uchwały,
9) Wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,
10) Wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,
11) Wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,
12) Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.

Krzysztof Ostapiuk
Urząd Gminy w Horodle, Jurydyka 1, 22-523 Horodło, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie
tel.: (084) 65 15 447, fax: (084) 65 15 443, email: ug@horodlo.pl, http://www.horodlo.pl
NIP: 919-11-51-015, Regon: 000 54 33 80
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI